Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Raportowanie niefinansowe w perspektywie zrównoważonego rozwoju
Efekt kształcenia:
cel, metody i zadania raportowania niefinansowego oraz główne korzyści płynące z raportowania niefinansowego, a także monitorowania danych niefinansowych
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.