Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gospodarka energetyczna
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat klasyfikacji zagrożeń ekologicznych w procesach pozyskiwania i konwersji energii oraz przedstawić sposoby im przeciwdziałania
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym