Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Gospodarka energetyczna
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu ryzyka rynku energii i jego segmentów
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_K03
    jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym menedżerskich, służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; jest gotów współdziałać i pracować w grupie, przestrzegać zasad etyki zawodowej i wymagać tego od innych dbając przy tym o dorobek i tradycje zawodu