Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Towaroznawstwo
Efekt kształcenia:
prawidłowo posługiwać poznanymi metodami badawczymi w kontroli jakości towarów żywnościowych i nieżywnościowych.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U05
    potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie