Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy funkcjonowania organizmów żywych
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się podstawowymi, dostępnymi źródłami informacji (literatura naukowa, internetowe bazy danych). Uzyskuje podstawowe informacje dzięki indywidualnym poszukiwaniom
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U10
    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i specjalistyczną do interpretowania wybranych zjawisk społecznych w obszarze obowiązującego prawa i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz formułować własne opinie.