Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Badania i analiza rynku przemysłowego
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie funkcjonowanie Systemu Informacji Marketingowej i ocenia przepływ informacji marketingowych w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.