Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę obwiedni danych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie pojęcia związane z wielokryteriowa oceną efektywności
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W09
    zna podstawowe metody, narzędzia (w tym informatyczne) i techniki pozyskiwania danych i informacji pozwalające opisywać: struktury i instytucje społeczne, relacje pomiędzy podmiotami rynkowymi w skali mikro i makro, zachowania człowieka, przyczyny i konsekwencje jego decyzji
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.