Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę obwiedni danych
Efekt kształcenia:
Określić czynniki wpływające na efektowność badanego obiektu
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U04
    potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, aby rozwiązywać zadania inżynierskie, analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe i planować oraz organizować pracę w zespole