Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Giełdy w gospodarce rynkowej
Efekt kształcenia:
strukturę i zasady funkcjonowania giełd w skali krajowej i globalnej.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów