Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Giełdy w gospodarce rynkowej
Efekt kształcenia:
analizować i interpretować procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące na giełdach papierów wartościowych i surowcowych.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U01
    pofrafi analizować i prognozować poziom oraz dynamikę wybranych mierników funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów