Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Giełdy w gospodarce rynkowej
Efekt kształcenia:
wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do prognozowania zmian zachodzących na giełdach światowych.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U02
    potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi przedsiębiorstwa w celu uzasadniania konkretnych działań