Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Giełdy w gospodarce rynkowej
Efekt kształcenia:
podejmowania decyzji gospodarczych w sposób przedsiębiorczy.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_K01
    jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy