Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Międzynarodowa polityka gospodarcza
Efekt kształcenia:
wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę w teorii i praktyce
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości
  • ZIP1A_W08
    zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) organizujące struktury i instytucje społeczne, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego