Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy zarządzania w hotelarstwie i gastronomii
Efekt kształcenia:
podstawowe zagadnienia dotyczące hotelarstwa i gastronomii, historię rozwoju polskiego i światowego hotelarstwa, identyfikuje kluczowe systemy hotelarskie w Polsce i na świecie, podstawy prawne przystosowania bazy hotelowej do obsługi gości niepełnosprawnych i przykładowych projektów europejskich upowszechniających turystykę, założenia polityki proekologicznej realizowanych w obiektach hotelarskich.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości