Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy zarządzania w hotelarstwie i gastronomii
Efekt kształcenia:
trendy współczesnego hotelarstwa, pojęcie agroturystyka, turystyka wiejska, ekoturystyka, charakterystykę działalności sanatoriów i uzdrowisk oraz usług hotelarskich i gastronomicznych w nich prowadzonych
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.