Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy zarządzania w hotelarstwie i gastronomii
Efekt kształcenia:
dokonywać obserwacji zjawisk i procesów występujących w obiektach hotelowych i gastronomicznych oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne, posiada wiedzę z zakresu wykorzystania informatyki w hotelarstwie i gastronomii.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U04
    potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, aby rozwiązywać zadania inżynierskie, analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe i planować oraz organizować pracę w zespole