Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kształtowanie własnej kreatywności i osobistego rozwoju
Efekt kształcenia:
zasady kształtowania kreatywności. Poznaje pojęcie Mindfulness- drogę do rozwoju
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.