Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kształtowanie własnej kreatywności i osobistego rozwoju
Efekt kształcenia:
określić swoją inteligencję emocjonalną i opisać kim może być
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U05
    potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie