Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kształtowanie wizerunku menedżera
Efekt kształcenia:
zasady kształtowania własnego wizerunku, kultury osobistej i etykiety zawodowej.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.