Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie informacją multimedialną
Efekt kształcenia:
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady projektowania systemów zarządzania informacją multimedialną
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich