Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie informacją multimedialną
Efekt kształcenia:
zna i rozumie znaczenie zarządzania informacją multimedialną w szerokich aspektach wielu dziedzin działalności człowieka
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.