Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie informacją multimedialną
Efekt kształcenia:
zna i potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w stworzeni narzędzia komunikacyjnego z wykorzystaniem technik informacji do zarządzania informacją multimedialną
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych