Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria systemów
Efekt kształcenia:
zna i stosuje metody i techniki stosowane przy rozwiązywania zadań inżynierski w zakresie inzynierii systemów
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich