Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Marketing innowacji
Efekt kształcenia:
Rozumie pojęcie innowacji technologicznej i jej znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości