Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Marketing innowacji
Efekt kształcenia:
Rozumie Podstawowe strategie komercjalizacji nowych technologii
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.