Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elektrociepłownie gazowo-parowe
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat podstawowych wskaźników opisujących prace gazowych i gazowo-parowych elektrociepłowni
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W03
    ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji
  • MBM2A_W15
    posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i jakości w procesach wytwórczych, analiza ryzyka oraz zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów