Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Elektrociepłownie gazowo-parowe
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat wpływu elektrociepłowni zawodowych na człowieka i środowisko
Powiązania z KEU:
 • MBM2A_K01
  jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • MBM2A_K02
  ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • MBM2A_K05
  podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli techniki i zagrożeniach z niej wynikających i opinie w sposób zrozumiały, korzystając ze środków masowego przekazu
 • MBM2A_K08
  jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)