Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie własnym rozwojem
Efekt kształcenia:
formułować cele w obszarze zawodowym i osobistym
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U05
    potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie