Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Efekt kształcenia:
Poznanie zakładu pracy (profilu działalności, struktury organizacyjnej, oferowanych produktów, świadczonych usług) oraz wymagań pracodawcy i specyfiki przyszłego środowiska zawodowego.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W04
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.