Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Efekt kształcenia:
Wykonywanie powierzonych zadań na poszczególnych, wybranych stanowiskach pracy, oraz samodzielne (pod kierunkiem i kontrolą opiekuna zakładowego) wykonywanie czynności wchodzących w zakres obowiązków.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_K02
    Pracując indywidualnie lub zespołowo jest gotów do określania priorytetowych celów wykonywanych przez siebie zadań i wskazania metod ich osiągnięcia. Jest gotów do odpowiedzialnej realizacji zadań w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. Przestrzega zasad etyki zawodowej oczekując tego również od otoczenia.
  • IGR1A_K03
    Pojmuje istotę i zasady odpowiedzialnej pracy indywidualnej i zespołowej; jest gotów inicjować i współorganizować działania na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego z zachowaniem zasad etyki