Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Efekt kształcenia:
Uzyskanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_U06
    Potrafi odczytać dokumentacje geodezyjne, geologiczne, wiertnicze i geofizyczne oraz sporządzić opracowanie graficzne, korzystać z wybranych programów komputerowych, w tym wspomagających planowanie, wdrażanie i ocenę efektów działań w zakresie pozyskiwania surowców.
  • IGR2A_U06
    Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu realizacji założonych zadań technicznych z zakresu inżynierii górniczej, umożliwiających osiągnięcie określonego celu, samodzielnie lub poprzez kierowanie pracą zespołu.