Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały inteligentne i sensory
Efekt kształcenia:
Student ma poszerzoną wiedzę na temat technologii wytwarzania nowych materiałów ceramicznych stosowanych w sensorach i urządzeniach wykorzystująccyh materiały inteligentne.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.