Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały inteligentne i sensory
Efekt kształcenia:
Student potrafi ocenić przydatność i ograniczenia materiałów do zastosowań w technice sensorowej i konstrukcji urządzeń opartych o materiały inteligentne.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.