Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Materiały inteligentne i sensory
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość ekonomicznych konsekwencji nowych technologii i ich wpływu na środowisko.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_K03
    Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.