Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca magisterska
Efekt kształcenia:
Student ma poszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_W01
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie nauk podstawowych niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu, badaniu oraz eksploatacji materiałów inżynierskich