Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę obwiedni danych
Efekt kształcenia:
Dobrać model oceny efektywności do badanego obiektu.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych