Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wybrane metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
Efekt kształcenia:
definicję ryzyka, jego rodzaje i źródła, zmiany struktury organizacyjne przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania ryzykiem, różnice między ryzykiem a niepewnością, podstawowe metody oceny ryzyka, a także ilościowe i jakościowe metody oceny ryzyka.
Powiązania z KEU:
  • ZRZ1A_W01
    zna zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości