Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wybrane metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
Efekt kształcenia:
podejmować decyzje w warunkach ryzyka, tworzyć modele systemowe opisujące ryzyko w przedsiębiorstwie, przeprowadzić analizę ryzyka metodą macierzową, opartą na przypisywaniu wag lub wartości skutków dla obszarów zagrożeń i możliwości przeciwdziałania, zmodyfikowaną metodę FMEA, metodą FTA
Powiązania z KEU:
  • ZRZ1A_U04
    potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi jakościowych i ilościowych
  • ZIP1A_U06
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne; dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania