Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wybrane metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
Efekt kształcenia:
stworzyć algorytm monitorujący dane ryzyko
Powiązania z KEU:
  • ZRZ1A_U01
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania i interpretacji przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społeczno-ekonomicznych
  • ZIP1A_U06
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne; dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania