Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wybrane metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
Efekt kształcenia:
kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Powiązania z KEU:
  • ZRZ1A_K01
    jest gotów do uznania znaczenia i krytycznej oceny wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz rozwijania jej przez całe życie
  • ZIP1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań