Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie informacyjne
Efekt kształcenia:
Zna zasady kodowania informacji w systemach cyfrowych.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W02
    Ma wiedzę z zakresu obsługi komputerów, podstaw programowania i technik wyszukiwania informacji oraz zna metody obliczeniowe i rozumie zasady grafiki i projektowania inżynierskiego wraz z doborem materiałów, które są niezbędne do tworzenia dokumentacji technicznej.