Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Własności fizyczne materiałów
Efekt kształcenia:
Potrafi powiązać własności elektryczne, magnetyczne, optyczne i cieplne materiału z jego składem chemicznym, rodzajem wiązań chemicznych i strukturą krystaliczną
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.