Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Międzynarodowa polityka gospodarcza
Efekt kształcenia:
określić zasady polityki gospodarczej w skali międzynarodowej.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów
  • IIE1A_W02
    zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi a instytucjami tworzącymi ich otoczenie