Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Międzynarodowa polityka gospodarcza
Efekt kształcenia:
korzystać z narzędzi polityki gospodarczej na poziomie międzynarodowym.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U07
    potrafi dokonywać obserwacji zjawisk oraz procesów społecznych i gospodarczych oraz opisywać je, analizować i interpretować