Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Infrastruktura turystyczna
Efekt kształcenia:
zasady organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich, wymienia polskie i światowe organizacje hotelarskie, zna strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych.
Powiązania z KEU:
  • ZRZ1A_W11
    zna i rozumie uwarunkowania i zasady rozwoju przedsiębiorczości społecznej, ekonomicznej i technologicznej
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości