Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Arkusz kalkulacyjny w inżynierii środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi tworzyć zaawansowane arkusze kalkulacyjne wykorzystujące funkcje
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_U01
    Potrafi zaprojektować (zgodnie z zadaną specyfikacją) złożony system, proces lub zaproponować rozwiązanie zadanego problemu, a także sporządzić odpowiednią dokumentację, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i symulacyjnych oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Potrafi wykonać analizę porównawczą proponowanych rozwiązań i przeprowadzić ich krytyczną ocenę ekonomiczną i środowiskową.