Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Arkusz kalkulacyjny w inżynierii środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość potrzeby aktualizowania swojej wiedzy
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_K01
    Ma świadomość konieczności krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy oraz podnoszenia własnych kompetencji, w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w szczególności w obszarze przemysłu surowcowego, energetyki i środowiska.