Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zachowania konsumentów
Efekt kształcenia:
oceniania istniejących koncepcji kształtowania zachowań konsumentów oraz określenia możliwości jej optymalizacji z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych wiedzowych i rzeczowych.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań