Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analiza danych i uczenie maszynowe
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie, korzyści i trudności związane z łączeniem danych pochodzących z różnych źródeł.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych