Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowatorskie strategie inwestycji
Efekt kształcenia:
Zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W02
    zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku